Calendarul indicativ cu privire la frecvența planificată a procedurilor de licitație pentru oferirea statutului de producător eligibil mare pentru perioada anilor 2024-2025

Calendarul indicativ cu privire la frecvența planificată a procedurilor de licitație pentru oferirea statutului de producător eligibil mare pentru perioada anilor 2024-2025

Calendarul indicativ cu privire la frecvența planificată a procedurilor de licitație pentru oferirea statutului de producător eligibil mare pentru perioada anilor 2024-2025

 

În contextul prevederilor Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (în continuare Legea SER), [1]și anume:

  • art. 10 lit. e) în care se menționează că Guvernul „stabilește, aprobă și actualizează limita/limitele de capacitate, în conformitate cu Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat și cu angajamentele asumate în cadrul Tratatului de constituire a Comunității Energetice, și cotele maxime de capacitate, inclusiv pe categorii de capacitate, care urmează a fi oferite pentru implementarea schemelor de sprijin stabilite în conformitate cu prezenta lege în vederea atingerii obiectivelor naționale prevăzute în Planul național integrat privind energia și clima”;
  • art. 10 lit. g) care stabilește că Guvernul „organizează licitațiile pentru oferirea statutului de producător eligibil mare, în conformitate cu art. 35” șp art. 34 alin. (9) care prevede că „Guvernul, în contextul îndeplinirii atribuțiilor stabilite la art. 10 lit. e), prin intermediul organului central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii, publică, pe pagina sa web oficială și în surse mass-media de circulație națională și internațională, și, la necesitate, actualizează calendarul indicativ cu privire la frecvența planificată a procedurilor de licitație, de asemenea publică informații privind, după caz, capacitatea și bugetul/costul schemei de sprijin, tehnologiile eligibile, precum și alte detalii relevante și de interes general”.

Astfel,Ministerul Energiei a elaborat calendarul indicativ cu privire la frecvența planificată a procedurilor de licitație pentru oferirea statutului de producător eligibil pentru perioada anilor 2024 - 2025.

Cu titlu informativ, precizăm că la data de 15 decembrie 2022, Consiliul Ministerial al Comunității Energetice a aprobat pentru părțile contractante, inclusiv Republica Moldova, țintele în domeniul decarbonizării către anul 2030. Respectiv, Republica Moldova și-a asumat obligația să atingă o pondere de cel puțin 27% a consumului de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie până în 2030.

În acest scop, Ministerul Energiei a elaborat și promovează proiectul Planului Național Integrat privind Energia și Clima, care este un document de politici elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice și stabilește obiectivele și politicile în materie de energie și climă către anul 2030, dimensionate urmare a unei modelări comprehensive a sistemului electroenergetic național și evoluției acestuia, utilizând instrumentele informaționale de modelare „TIMES” și „ANTARES”. De menționat că, la modelarea sistemului energetic național s-a ținut cont de caracteristicile și constrângerile sistemului electroenergetic precum, capacitățile de generare disponibile la zi, capacități de generare planificate, infrastructura și nivelul de interconectare a sistemului național cu sistemele electroenergetice din România și Ucraina, caracteristica curbei de sarcini (curba de producție și consum a energiei electrice) pe parcursul unei zile, imposibilitatea deconectării și reconectării rapide a tehnologiilor de generare a energiei electrice pe baza combustibililor fosili, cât și caracteristica de generare a tehnologiilor de valorificare a surselor regenerabile de energie etc.

Prin urmare, rezultatele modelării au servit la dimensionarea cotelor maxime de capacitate care urmează a fi susținute prin intermediul schemelor de sprijin prevăzute de legea SER, în speță schema de sprijin „preț-fix”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025.

Astfel, cu condiția că urmare a desfășurării procedurii de licitație va fi adjudecată întreaga capacitate alocată pentru schema de sprijin „preț-fix”,  pentru perioada anilor 2024-2025 este planificată organizarea unei singure proceduri de licitație pentru oferirea statutului de producător eligibil mare.

Totodată, pe parcursul anului 2025, Ministerul Energiei urmează să inițieze nou exercițiu de modelare a sistemului electroenergetic național, în vederea identificării capacităților SER ce urmează a fi susținute prin intermediul schemelor de sprijin pentru a atinge obiectivul de 30% pondere a consumului de energie electrică din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică către anul 2030.

 

 

 

 

 

Calendarul licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare ce urmează a fi organizate pe parcursul anului 2024-2025 în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 690/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare

 

Februarie 2024

Aprobarea și intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 690/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare

Martie 2024

Publicarea documentației de licitații

Martie 2024

Publicarea anunțului privind inițierea procedurii de licitație

Martie 2024 – Mai 2024

Consultarea documentației de licitații cu părțile interesate

Mai 2024 – Iulie 2024

Deschiderea etapei de recepționare a ofertelor

 

Tabel. Capacitatea pentru tipurile de instalații de generare, scoase la licitația pentru oferirea statutului de producător eligibil mare ce urmează a fi organizată în perioada anilor 2024 – 2025.

Tehnologia de producere

Capacitatea maximă pentru tipurile de instalații de generare, scoase la licitație,

MW*

Limita de capacitate

MW**

 

Instalații eoliene

105

 

4

Instalații solare PV (fotovoltaice)

60

1

TOTAL

165

-       

*În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025[2]

** În cazul licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare puterea instalată a centralei electrice trebuie să fie mai mare de cât limita de capacitate.[1] Calendarul indicativ cu privire la frecvența planificată a procedurilor de licitație pentru oferirea statutului de producător eligibil pentru perioada anilor 2024-2025

[2] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135942&lang=ro#

Agenda publică

Aprilie 2024

L M M J V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30