Eficiență energetică

Eficiență energetică

Republica Moldova are un angajament internațional puternic în domeniul eficienței energetice (EE), reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și decarbonizării economiei.

 

Într-o economie națională, principalul indicator al EE este intensitatea energetică sau consumul brut de energie pe unitate de produs intern brut. Intensitatea energetică în Republica Moldova este de depășește de cca. 3 ori intensitatea energetică medie a țărilor UE, ceea ce indică faptul că există un spațiu semnificativ pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

 

Țara noastră și-a asumat obiectivul de a atinge neutralitatea carbon până în anul 2050, prin adoptarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă până în 2030 și a Planului Național Integrat privind Energia și  Clima până în anul 2030.

 

De asemenea, Republica Moldova este parte la Acordul de la Paris și a depus NDC-ul (Contribuția Națională Determinată la nivel de țară) în care își asumă angajamentul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 70% până în 2030, față de nivelul din anul 1990.

 

Pentru a atinge acest obiectiv, Ministerul Energiei a stabilit mai multe priorități, inclusiv dezvoltă politici și programe pentru a sprijini eficiența energetică și decarbonizarea în țară.

 

Printre acestea se numără:

  • Elaborarea și implementarea Strategiei Energetice a Republicii Moldova până în 2050, care include obiective și măsuri pentru promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Conceptul Strategiei se concentrează pe dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, reducerea dependenței de combustibili fosili și îmbunătățirea eficienței energetice în toate sectoarele.

 

  • Crearea Fondului de Eficiență Energetică în sectorul rezidențial, care urmează să ofere mecanisme financiare atractive pentru proiectele din sectoul rezidențial,  care promovează eficiența energetică și valorificarea surselor de energie regenerabilă, contribuind astfel la reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

 

  • Elaborarea și implementarea Planul național integrat privind energia și clima, care include obiective specifice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea eficienței energetice în toate sectoarele. Planul este aliniat cu obiectivele Acordului de la Paris și include măsuri pentru dezvoltarea energiilor regenerabile și reducerea consumului de energie. Planul național integrat privind energia și clima stabilește și descrie obiectivele politicii de stat inclusiv în domeniul eficienței energetice, măsurile de politică în domeniul eficienței energetice pentru toate sectoarele economiei naționale.

 

  • Implementarea Proiectelor de valorificare a energiilor regenerabile, cum ar fi parcurile eoliene și solare, centralele termice bazate pe arderea biomasei, centralele electrice cu termoficare bazate pe arderea biogazului, etc. care vor reduce dependența de combustibilii fosili.

 

  • Dezvoltarea Programului de modernizare a rețelelor de distribuție a energiei electrice și gaze, care are ca obiectiv îmbunătățirea fiabilității și eficienței rețelelor, astfel încât să se asigure o livrare mai sigură și mai eficientă a energiei electrice și a gazelor.

 

De asemenea, Republica Moldova urmează să pună în aplicare o serie de politici pentru a sprijini dezvoltarea energiei regenerabile și a eficienței energetice, inclusiv prin lansarea programelor de eficiență energetică în sectorul public, precum și a altor programe cum ar fi: Programul de Vouchere pentru Electrocasnice destinate sectorului rezidențial, Programul de modernizare a sistemului intern de distribuție a agentului termic pentru încălzire și alimentare cu apă caldă menajeră, destinat consumatorilor conectați la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică.

Aceste politici și programe sunt concepute pentru a ajuta la atingerea obiectivelor de eficiență energetică și decarbonizare în Republica Moldova, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la combaterea schimbărilor climatice.

  

Creșterea EE prin promovarea cogenerării de înaltă eficiență (reabilitarea centralelor urbane de termoficare (CET), adoptarea de măsuri de reducere a pierderilor de energie și de creștere a EE în clădiri, precum și promovarea tehnologiilor eficiente și a celor care valorifică SER vor contribui la reducerea dependenței de importurile de gaze naturale și la creșterea securității energetice naționale.

 

În contextul transpunerii Directivei (UE) 2018/2002 privind eficiența energetică în legislația națională, Ministerului Energiei îi revine un rol crucial în coordonarea procesului de asigurare a aplicării efective a noilor prevederi.

 

Pentru perioada următoare, Ministerul Energiei va continua eforturile de dezvoltare a cadrului juridic și de încorporare a noilor prevederi incluse în Directiva (UE) 2018/844 și în alte acte legislative (cum ar fi regulamentele din Pachetul "Energie Curată", sau PEC), conform obligațiilor ce reies din aquis-ului comunitar al Comunității Energetice.

 

Astfel, Ministerul Energiei va dezvolta și implementa măsuri specifice, inclusiv crearea unui cadru legislativ și instituțional adecvat, dezvoltarea de programe de sprijin pentru consumatorii finali și pentru companiile din sectorul energetic, precum și promovarea tehnologiilor și a practicilor de eficiență energetică

 

Ghid pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică și valorificarea surselor de energie regenerabilă pentru clădirile din sectorul public

Agenda publică

Mai 2024

L M M J V S D
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31