Energie electrică

Energie electrică

Republica Moldova dispune de o infrastructură electrică care include o rețea de transmisie și distribuție a energiei electrice.

 

Sistemul energetic al Republicii Moldova este interconectat cu cel al României prin intermediul liniei de înaltă tensiune care leagă stațiile de transformare Isaccea din România și Vulcănești din Republica Moldova. Această linie de înaltă tensiune face parte din ceea ce se numește Interconectorul România-Moldova-Ucraina, un proiect care a fost implementat cu sprijinul Uniunii Europene și care are ca scop îmbunătățirea securității energetice a acestor trei țări prin crearea unei interconexiuni electrice.

 

Recenta sincronizare cu sistemul ENTSO-E a deschis oportunități pentru noi rute de import, îmbunătățind în același timp stabilitatea și securitatea generală a rețelei din Republica Moldova. În vederea valorificării în continuare a beneficiilor oferite de sincronizarea sistemului electroenergetic național cu ENTSO-E  va fi asigurată o integrare mai profundă cu UE la nivel tehnic, atât la nivelul de infrastructură, cât și de piață.

 

În ceea ce privește distribuția energiei electrice, aceasta este gestionată de către compania de stat Moldelectrica, care operează o rețea extinsă de linii electrice și stații de transformare.

 

În plus, există mai multe centrale electrice în Republica Moldova, inclusiv centrale hidroelectrice, termocentrale și centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, cum ar fi energia eoliană și solară. Cu toate acestea, majoritatea capacității electrice a Republicii Moldova este asigurată de centralele termoelectrice care utilizează gaze naturale, cărbune sau combustibil petrolier.

 

În prezent, 20 la sută din cererea de energie electrică este acoperită de producția internă, dar centralele respective sunt dependente de gaz pentru asigurarea producerii de energie electrică, iar interconectarea cu sistemul electroenergetic din vestul țării este insuficientă. Ponderea cererii de energie electrică acoperită de centrala MGRES depășește în medie 70 % din totalul furnizării de energie electrică și indică asupra dependenței de resurse importate de energie primară, a nivelului scăzut al concurenței și necesității de diversificarea pe piața energiei electrice.

 

Pentru a diversifica surselor de generare a energiei electrice, Ministerul Energiei ia în considerare politici și programe pentru punerea în funcțiune a unor noi centrale electrice locale și reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente.

 

Centralele electrice convenționale existente, care nu sunt capabile să furnizeze servicii de echilibrare și auxiliare, urmează să fie modernizate. Totodată, va fi evaluată și posibilitatea integrării în rețea a sistemelor de stocare a energiei electrice. De asemenea, se urmărește integrarea sistemelor de stocare a energiei electrice și evaluarea posibilității de includere a hidrogenului și a energiei nucleare la scară mică în amestecul energetic.

 

Totodată, Ministerul Energiei va continua să implementeze reforme sistematice ale pieței pentru a promova o mai mare concurență pe piața energiei electrice, deoarece o piață funcțională va oferi semnalele corecte pentru investiții suplimentare în producție și va permite valorificarea flexibilității oferite de locurile de consum.

 

Integrarea cu piața UE și o mai mare cooperare cu partenerii regionali vor amplifica concurența în sectoarele naționale din Republica Moldova în domeniul energiei electrice

Agenda publică

Mai 2024

L M M J V S D
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31