Gaze naturale și produse petroliere

Gaze naturale și produse petroliere

Rețeaua de aprovizionare cu gaze naturale a Republicii Moldova reprezintă sistemul de conducte și instalații care transportă gaze naturale din sursele de producție către consumatorii din Republica Moldova. Această rețea este formată dintr-un sistem de conducte de transport și distribuție, stații de reglare și măsurare, precum și alte instalații necesare pentru procesul de aprovizionare cu gaze naturale.

 

Prin Hotărârea Parlamentului nr 39/2023 s-a luat act de rezultatele Raportului auditului conformității asupra cheltuielilor şi investiţiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale, cărora le-au fost impuse obligaţii de serviciu public, precum şi la întreprinderile înrudite. Ministerului Energiei a fost însărcinat să elaboreze conceptul privind gestionarea reţelelor de gaze naturale care aparțin proprietarilor persoane terţe (care nu aparţin SA „Moldovagaz”) şi înaintarea către Guvern a propunerilor privind forma de administrare şi entitatea ce va administra aceste gazoducte. Astfel, pentru realizarea Hotărârii Parlamentului a fost elaborată o Notă conceptuală cu privire la inițierea elaborării Conceptului privind gestionarea rețelelor de gaze naturale care aparțin proprietarilor persoane terțe şi fără proprietar.

 

Pe piața gazelor naturale din Republica Moldova, principalii operatori sunt „Moldovagaz” SA, „Energocom” SA, „Moldovatransgaz” SRL și „Vestmoldtransgaz” SRL.

 

Până în anul 2022, majoritatea gazelor naturale livrate în Republica Moldova proveneau din Federația Rusă, prin intermediul conductelor de gaz natural care tranzitează Ucraina. Totuși, Republica Moldova și-a diversificat sursele de aprovizionare cu gaze naturale, prin construirea unei interconexiuni cu România, care permite transportul gazelor naturale din acest stat european către Republica Moldova.

 

În ultimii zece ani, Republica Moldova a întreprins măsuri concrete de diversificare a aprovizionării cu gaze naturale, inclusiv prin crearea de interconexiuni cu România, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea securității energetice.

 

Finalizarea gazoductului Iași-Chișinău, împreună cu oportunitatea de a utiliza ruta transbalcanică în regim revers, oferă capacitățile tehnice și precondițiile necesare pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale.

 

O altă opțiune pentru a sprijini securitatea durabilă a aprovizionării cu gaze naturale este explorarea posibilității de a utiliza instalațiile de stocare a gazelor naturale din Ucraina și România pentru a atenua efectele unor situații excepționale sau pentru acoperirea vârfurilor de consum.

 

Ministerul Energiei urmărește prin politicile realizate să atenueze riscurile legate de aprovizionarea cu gaze naturale prin adoptarea unor măsuri sistematice de diversificare a surselor și rutelor de aprovizionare cu gaze naturale și prin asigurarea nivelului necesar de investiții în dezvoltarea tehnică a rețelelor energetice.

 

O altă opțiune pentru a sprijini securitatea durabilă a aprovizionării cu gaze naturale, susținută și promovată de către Ministerul Energiei este explorarea posibilității de a utiliza instalațiile de stocare a gazelor naturale din Ucraina și România pentru a atenua efectele unor situații excepționale sau pentru acoperirea vârfurilor de consum. Cu toate acestea, ar fi nevoie mai întâi de semnarea unor contracte de servicii de stocare și de creștere a capacității interne.

 

O abordare asemănătoare va fi promovată pentru sectorul petrolier. Rețeaua de aprovizionare cu petrol și produse petroliere din Republica Moldova este o infrastructură complexă de transport și distribuție a petrolului și a produselor petroliere în țară. Aceasta este formată dintr-o rețea de conducte, terminale și depozite, care permit aprovizionarea cu petrol brut și produse petroliere din străinătate și distribuția lor către consumatorii finali din Republica Moldova.

 

Moldova nu are resurse proprii de petrol, astfel încât majoritatea petrolului sunt importate din țări vecine, precum România, Ucraina și Rusia. Rețeaua de aprovizionare cu petrol și produse petroliere din Republica Moldova este administrată de companii, care se ocupă de importul, depozitarea și distribuția acestora în țară. De asemenea, există și companii locale de distribuție și retail, care vând produse petroliere în benzinării sau prin intermediul altor canale de distribuție.

 

Obiectivele Ministerului Energiei pentru sectorul petrolier sunt legate de aprovizionarea fiabilă cu produse petroliere prin adoptarea unor măsuri sistematice de diversificare a surselor și rutelor de aprovizionare, prin asigurarea nivelului necesar de investiții în dezvoltarea tehnică a infrastructurii și creșterea capacităților de stocare

Agenda publică

Mai 2024

L M M J V S D
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31