Investiții în sistemul electroenergetic

Investiții în sistemul electroenergetic

Proiectul de dezvoltare a sistemului energetic

 

Perioada de implementare: 2020 - 2027

 

Valoare proiectului: 138 (61+66) milioane euro, finanțat de Uniunea Europeană, BERD, BEI, Asociația Internațională pentru Dezvoltare - IDA (Grupul Băncii Mondiale)

 

Obiectivul proiectului: sporirea capacității și îmbunătățirea fiabilității sistemului de transport al energiei electrice în Republica Moldova. ÎS ”Moldelectrica” și alte părți interesate din sectorul energetic vor beneficia de o eficiență operațională îmbunătățită și de o reducere a pierderilor în procesul de transportare, datorită unor sisteme mai eficiente. 

 

Părțile componente ale proiectului:

Construcția Liniilor Electrice Aeriene (LEA) Vulcănești – Chișinău, circa 158 km de linie electrică de înaltă tensiune cu un singur circuit (400 kV), și Bălți-Suceava, cu o lungime de 138 km (400 kV); modernizarea și extinderea stațiilor electrice Chișinău de 330 kV, Vulcănești de 400 kV și Bălți de 330 kV. De asemenea, proiectul include:

  • modernizarea sistemului existent de monitorizare, control și achiziție date / sistemului de gestionare a energiei (SCADA/EMS).

  • modernizarea sistemului de management al evidenței energiei electrice.

  • construcția unui nou sediu pentru ÎS Moldelectrica, inclusiv a unui Centru de Dispecerat.

  • servicii de audit financiar pentru ÎS Moldelectrica și proiect.

 

Implementator: Ministerul Energiei, prin intermediul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE), IS Moldelectrica.

 

 

Proiectul de dezvoltare a reţelei electrice de transport a Î.S. Moldelectrica

 

 Perioada de implementare: 2014 - 2023

 

Valoare proiectului: 45 milioane euro, finanțat de Uniunea Europeană, BERD, BEI

 

Obiectivul proiectului: reabilitarea rețelei interne de transport a energiei a Moldelectrica, consolidarea rețelelor regionale și dezvoltarea pieței regionale de energie 

 

Părțile componente ale proiectului: schimbarea transformatoarelor de 110kV, modernizarea stațiilor electrice Căușeni, Chișinău, Otaci, Vulcănești; înlocuirea echipamentului de înaltă tensiune la stațiile Florești și Strășeni.

 

Implementator: Ministerul Energiei, IS Moldelectrica.

 

 

Securitatea energetică a Republicii Moldova (MESA)

 

Perioada de implementare: 2022 - 2026

 

Valoare proiectului este de 59,8 milioane dolari, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID)

 

Obiectivele proiectului: o mai bună integrare fizică și de piață a sistemului energetic al Republicii Moldova în cadrul celui european, creșterea ponderii energiei regenerabile integrate pe piața locală

 

Părți componente ale proiectului:

  1. Achiziționarea de generatoare de urgență sau înlocuirea unităților nefuncționale pentru instituțiile esențiale (spitale, companii de aprovizionare cu apă și energie termică)

  2. Implementarea tehnologiilor moderne: stocarea energiei regenerabile cu ajutorul bateriilor, echipamente de securitate cibernetică completă de tip firewall care să permită schimbul imediat de date pentru schimburile de energie electrică cu România

  3. Procurarea de echipamente care să permită întreținerea liniilor și monitorizarea sistemului în timp real, pentru a îmbunătăți controlul operațional

  4. Diversificarea aprovizionării cu energie la prețuri competitive și dezvoltarea producerii locale

  5. Consolidarea capacității Agenției pentru Eficiență Energetică, promovarea consumului mai eficient, fapt ce determină costuri mai mici

 

Implementator: Corporația Tetra Tech, partenerii proiectului: Ministerul Energiei, Agenția Națională de Reglementare în Energetică, Moldelectrica, operatori ai sistemului de gaze naturale, Agenția de Eficiență Energetică, Termoelectrica și CET Nord, Ministerul Mediului

 

 Replacement high voltage equipment for SS Floresti 110/35/10 and SS Straseni 330/110/10kV.

Agenda publică

Mai 2024

L M M J V S D
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31